Je tijd of je leven

Wij hebben een aanbod op het gebied van leiderschap, loopbaanontwikkeling, persoonlijke effectiviteit, cultuurontwikkeling, train de trainers, vechtkunst, coaching en bemiddeling. Wij werken voor organisaties en particulieren. Met onze trainingen en coaching willen we een bijdrage leveren aan een betere kwaliteit van werk en leven. Wij stimuleren mensen om in beweging te komen, nieuwe inzichten te vergaren en dit te vertalen naar concreet gedrag. In ons werk gaat het om verdiepen, verbinden en vernieuwen.

Ons aanbod:​                                                        

Leiderschap

Persoonlijke effectiviteit

Teamontwikkeling                          

Vechtkunst   

Rouwverwerking

Train de trainers

Coaching 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Duende Training en Coaching     

Je tijd of je Leven

Een training in timemanagement.

We moeten met steeds minder mensen steeds meer werk verrichten.
De tijdsdruk neemt toe en de druk om te presteren neemt toe.
We komen er dus niet onderuit om bewust keuzes te maken.
En niet alleen neemt de druk op de werkplek toe, ook in ons privéleven rennen we van hot naar her en houden we met moeite alle balletjes in de lucht.
Tijd kan je niet managen. De tijd gaat gewoon door. Het enige waar wij invloed op hebben is hoe wij met die tijd omgaan.
Wanneer we net zo zuinig zouden omgaan met onze tijd als menig Nederlander met geld omgaat zouden de meesten andere keuzes maken. En dat terwijl tijd eigenlijk je leven is.
Ingesleten gedragspatronen verander je niet zomaar. Hiervoor is focus, discipline en herhaling nodig en moet men bereid zijn anderen te laten meekijken en adviseren.

Doelstelling

* Je kent jouw eigen waarden ten aanzien van je werk en je leven en je kan prioriteren.
* Je weet waar je energie wegloopt en wat je energie geeft.
* Er is meer balans en rust.
* Je bent effectiever.
* Heb je inzicht in jouw persoonlijke stijl van met tijd omgaan.
* Je hebt een handvat om draagvlak te krijgen voor je keuzes en prioritering.


Voor wie
Voor iedereen die meer tijd uit zijn of haar leven wil halen.
Voor mensen die bewuster willen leven en dus bewuster met hun tijd willen omgaan.
Voor mensen die tijdgebrek ervaren, last hebben van onderbrekingen, het overzicht kwijt raken of te weinig voldoening halen uit wat ze wel doen.

Opbouw van de training

Duur: 2 keer 1 dag.
Voordat u naar de eerste trainingsdag komt krijgt u een voorbereidende opdracht.
Op de eerste dag worden twee cursisten aan elkaar gekoppeld die als buddy’s elkaar ondersteunen bij het implementeren van voornemens.

Dag 1
Wat is belangrijk? Prioriteiten stellen op basis van principes.
Analyse van de huidige situatie.
Doelgebieden in mijn leven.
Belang en Urgentie.
Verstoringen en tijdrovers.
Uitstelgedrag en andere tijdrovers.
(voor bedrijven) Op lijn komen met mijn collega’s/medewerkers.

Dag 2
Creatiever worden en Grenzen stellen.
Creatiever worden door te stoppen met denken.
Grenzen stellen en delegeren.
Hoe ga je het aanpakken en hoe houd je het vol.