Levenswijs

Duende Training en Coaching

 

Levenswijs is een project met als doel de wijsheid en de ervaring van oudere mensen die in de laatste fase van hun leven zijn op een creatieve en artistieke manier door te geven aan de gemeenschap waarin ze hun leven geleefd hebben. Met name aan jongeren. Door middel van een artistieke co-creatie tussen mensen van verschillende generaties wordt het leven van de oudere “gevangen” in een kunstwerk, een lied.

Gedurende een periode van tijd en aandacht, het vertellen van (levens) verhalen, het samen creatief bezig zijn en co-creëren wordt er een lied of kunstwerk gemaakt over het leven van de oudere. Deze liederen en kunstwerken komen samen in een door professionele kunstenaars en artiesten gemaakte voorstelling/performance, uitgevoerd door jonge mensen, in de bloei van hun leven.

Levenswijs vraagt van ons om weer betrokken te raken bij een tot nu toe geïsoleerde en onnodig eenzame fase in ons leven, om gemeenschappelijk een brug van creativiteit en empathie te bouwen rondom ouderdom, dood en sterven.

Deze brug stelt onze ouderen in staat in hun laatste levensfase een belangrijke taak te vervullen en op zich te nemen: het cultiveren van wijsheid. En deze brug stelt onze jongeren in staat te ervaren wat het is dat ons “samen” brengt in plaats van apart… Het helpt hen empathie te ontwikkelen en geraakt te worden door wat ons in onze harten verbindt. Het helpt hen te zien hoe waardevol het leven is, hoe ze deel uitmaken van een groter geheel. Deel uit maken van dit creatieve proces zal een onuitwisbare indruk maken. 

  

Levenswijs

Terug naar vorige pagina