Onderhandelen in lastige situaties

Wij hebben een aanbod op het gebied van leiderschap, loopbaanontwikkeling, persoonlijke effectiviteit, cultuurontwikkeling, train de trainers, vechtkunst, coaching en bemiddeling. Wij werken voor organisaties en particulieren. Met onze trainingen en coaching willen we een bijdrage leveren aan een betere kwaliteit van werk en leven. Wij stimuleren mensen om in beweging te komen, nieuwe inzichten te vergaren en dit te vertalen naar concreet gedrag. In ons werk gaat het om verdiepen, verbinden en vernieuwen.

Ons aanbod:​                                                        

Leiderschap

Persoonlijke effectiviteit

Teamontwikkeling                          

Vechtkunst   

Rouwverwerking

Train de trainers

Coaching 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Duende Training en Coaching

Onderhandelen in lastige situaties

We onderhandelen vaker dan we bewust zijn. Helaas vaak niet op de juiste manier. Hierdoor worden onnodig relaties beschadigd en is de netto winst van een onderhandeling  minder groot dan zou kunnen.
Deze training geeft een geweldig handvat om effectiever te onderhandelen.
We maken gebruik van de Harvard methode. Een methode die inzicht geeft in achterliggende belangen en die voor alle partijen uiteindelijk winst op levert.

Doelstelling
* Je hebt meer zicht op je eigen grondhouding, gedrag en gewoontes tijdens onderhandelingssituaties.
* Je hebt meer mogelijkheden om je onderhandelingen te sturen naar een goed resultaat voor jou en de ander
* Je investeert in de duurzaamheid van de relatie met je onderhandelingspartner, zonder daarbij je eigen belang uit het oog te verliezen
* Je denkt meer vanuit het vergroten van mogelijkheden en opties en minder vanuit schaarste en beperking

Voor wie
Voor mensen die zich tijdens onderhandelingssituaties gespannen of onzeker voelen.
Die in conflict komen met zichzelf of met de ander. Die de confrontatie uit de weg gaan. Of die na de onderhandeling niet echt tevreden zijn.

Opbouw van de training

Duur: 1, 2 of 3 dagen.

De duur van de training bepaald voor een groot deel in hoeverre geoefend kan worden met de methode.

Bij een eendaagse training wordt de methode geïntroduceerd en geoefend.

Bij een  tweedaagse training wordt de methode met meer diepgang uitgelegd. Daarnaast wordt er  gebruik gemaakt van een acteur en komen de persoonlijke actuele situaties van de cursist uitgebreider aan de orde.

Bij een driedaagse training wordt de training uitgebreid met het onderdeel vechtkunst/boksen. Door het boksen ervaar je fysiek wat jij geneigd te doen bent in communicatie, onderhandelingen, conflicten, kortom in spannende situaties en is hierdoor een goede spiegel.