Operationeel Leidinggeven

 

                            Operationeel leidinggeven
Terug

Stuur jij mensen aan op de werkvloer? Ben je doorgegroeid naar de rol van leidinggevende omdat je zo goed in je vak bent? Dan is deze training mogelijk wat voor jou.

Als Operationeel Leidinggevende zit je per definitie in een lastig parket. Enerzijds bepaal je nauwelijks zelf de beleidslijnen, anderzijds moet je deze beleidslijnen wel uitzetten naar het team. Je bent collega onder collega’s die je ook moet leidinggeven.

Het succes van de Operationeel Leidinggevende hangt sterk af van wie jij bent en hoe goed je kunt communiceren, delegeren, controleren, organiseren en motiveren.

Doelstelling

*    Het vergroten van zelfkennis
*    Het vergroten van je eigen effectiviteit
*    Omgaan met weerstand en draagvlak creëren
*    Helder en transparant zijn in je bedoelingen je communicatie en je gedrag
*    Coachingsvaardigheden ontwikkelen
*    Het ontwikkelen van teamgeest en het bereiken van teamdoelen


Voor wie

Beginnend leidinggevenden en leidinggevenden met enige ervaring.

Opbouw van de training

Deze training is zowel persoonlijk als praktijkgericht.
We starten bij jou als persoon en wat je in huis hebt en van daaruit kijken we naar jouw praktische situatie.
De nadruk ligt op het praktisch toepassen van de theorie, oefenen en ervaringen uitwisselen.

De training bestaat uit 3 modules van 2 dagen.
Er zijn twee intervisiebijeenkomsten tussen de modules.

Module 1

Ik als Leidinggevende.
Duur 2 dagen, 4 dagdelen.
Onderzoek naar jouw competenties, voorkeuren en drijfveren.
Welk handelen dient jou en je omgeving.
Hoe kan je effectiever worden?

Module 2

Ik en mijn team.
Duur 2 dagen, 4 dagdelen.
Groepsdynamica, teamontwikkeling, teamanalyse.
Situationeel leidinggeven.
Motiveren van je medewerkers.
Transparant zijn.
Conflicthantering in teams.
Coaching.

Module 3

De communicatiefvaardige leidinggevende.
Duur 2 dagen, 4 dagdelen.
Concrete cases.
Gesprekstechnieken waaronder: werkoverleg, functioneringsgesprek, voortgangsgesprek, goed-nieuws-gesprek,
slecht-nieuwsgesprek en correctiegesprek.
Presentatie Teamanalyse en Actieplan.

De training Operationeel Leidinggeven kunnen we desgewenst ook op maat verzorgen.

 

Authentiek Leiderschap

Verbindend Leiderschap

 Duende Training en Coaching

Terug naar vorige pagina