Persoonlijk Vakmanschap

Wij hebben een aanbod op het gebied van leiderschap, loopbaanontwikkeling, persoonlijke effectiviteit, cultuurontwikkeling, train de trainers, vechtkunst, coaching en bemiddeling. Wij werken voor organisaties en particulieren. Met onze trainingen en coaching willen we een bijdrage leveren aan een betere kwaliteit van werk en leven. Wij stimuleren mensen om in beweging te komen, nieuwe inzichten te vergaren en dit te vertalen naar concreet gedrag. In ons werk gaat het om verdiepen, verbinden en vernieuwen.

Ons aanbod:​                                                        

Leiderschap

Persoonlijke effectiviteit

Teamontwikkeling                          

Vechtkunst   

Rouwverwerking

Train de trainers

Coaching 

 

 

 

 

Duende

Persoonlijk Vakmanschap

Deze training bestaat uit meerdere modules. Onderwerpen die aan de orde komen zijn:

De eigen kwaliteiten, een sterkte en zwakte analyse, proactiviteit versus reactiviteit, contact en tegenwerking, morele weerbaarheid,
het persoonlijk ontwikkelplan en intervisie.

Duur: 2, 3 of 4 tweedaagse modules