Verbindend Leiderschap

Terug                      Verbindend leiderschap

Sluit aan bij Authentiek Leiderschap.
Vanuit kracht verbinden is het thema.
Je leiderschap duidelijk pakken en van daaruit mensen motiveren.

Doelstelling

*    Overtuigend leiderschap inzetten in woord en daad
*    helder hebben wat voor jou Verbindend Leiderschap is
*    Je weet je medewerkers te inspireren en aan je te binden
*    De kracht van kwetsbaarheid kennen
*    In staat zijn tot compassie met medewerkers
*    Zicht hebben op het potentieel van je medewerkers en het beste in ze naar boven halen
*    Kunnen werken met en inzetten van de diversiteit binnen de organisatie
*    Vertrouwen hebben in je medewerkers. Je leiderschap kunnen delen
*    Onderlinge betrokkenheid en ondersteuning stimuleren
*    Onderkent de kracht van rituelen en weet deze te gebruiken

Voor wie

Voor leiders die een doorstart maken of gemaakt hebben.
Voor leiders die zich willen verdiepen in verbindend leiderschap en het beste uit hun medewerkers naar boven willen halen.

Opbouw van de training

De training bestaat uit 2 modules van 2 dagen en 1 losse dag.
Tussen module 2 en 3 kan coaching on the job plaats vinden.
Twee intervisiebijeenkomsten tussen de modules.

Module 1

Diversiteit in de organisatie.
Duur 2 dagen, 5 dagdelen.
Theoretisch kader: Spiral Dynamics.
Wie moet wat doen, waar in de organisatie?
Het (h)erkennen van drijfveren en motieven en hierop kunnen anticiperen.
Jouw visie en die van de organisatie. Hoe kan ik mijn medewerkers verbinden aan deze visie?

Module 2

Kracht en kwetsbaarheid.
Duur 2 dagen, 5 dagdelen.
Werken aan vertrouwen geven.
Gebruik maken van de leiderschapskwaliteiten van je medewerkers.
Oog hebben voor onderlinge relaties. Dit bespreekbaar kunnen maken.
Groepsdynamica.
De kracht van rituelen.

Module 3

Verbindend leiderschap in de praktijk.
Duur 1 dag
Werken met persoonlijke dilemma’s.
Hoe kan je verbindend communiceren?

 

Authentiek Leiderschap

Operationeel Leidinggeven

Terug naar de vorige pagina

Duende Training en Coaching