Zicht

Belangrijk uitgangspunt in onze trainingen is dat ze energie geven, iets nieuws toevoegen, waardoor je kijk op zaken breder wordt, praktisch zijn en inspirerend tegelijk, zodat je nog meer een bijdrage kan zijn voor je omgeving, zonder jezelf in te leveren.

Wij willen we een bijdrage leveren aan een betere kwaliteit van werk en leven.
Wij stimuleren mensen in beweging te komen, nieuwe inzichten te vergaren en te vertalen in concreet gedrag. In ons werk gaat het om verdiepen en vernieuwen, vrijheid en verbinden.

Belangrijke waarden daarbij zijn voor ons:

Geïnspireerd zijn en blijven.
Bewust leven, doordat je contact hebt met je diepere waarden.
Je kracht kennen en inzetten.
Maar ook de kracht van je kwetsbaarheid kennen.
In verbinding zijn.
Verantwoordelijkheid dragen vanuit de wetenschap dat alles met elkaar verbonden is.

Duende